Κανάλια διανομής καλωδίων δαπέδου, με διάτρητη και αυτοκόλλητη βάση.